Deň otvorených dverí SOŠ T. Vansovej

Dňa 9. 2. 2023 sa niektorí naši chlapci 8. a 9. ročníka zúčastnili DOD SOŠ T. Vansovej Prievidza v sprievode výchovnej poradkyne. Prvé navštívili dielne praktického vyučovania (Košovská cesta), kde mali možnosť sa porozprávať s majstrami odborného výcviku a so študentmi. Taktiež si mohli vyskúšať prácu s odborným náradím, zoznámili sa s prácou na CNC strojoch, ukázali si výrobu šachovej figúrky. Následne sa presunuli do dvoch budov teoretického vyučovania. Tu sa dozvedeli viac o učebných i študijných odboroch – staviteľstvo, murár, stolár, atď.  V praxi si ukázali, ako funguje hydraulické zariadenie, pneumatika. Zaujímavosťou boli taktiež výrobky 3D tlačiarne či dron, ktorý zhotovil sám študent.

Veríme, že ich návšteva SOŠ T. Vansovej inšpirovala a vyberú sa tou správnou cestou.

FOTO