Krúžok Slovenský jazyk a matematika zábavne

  • Skratka: SM
    Vedúci: Mgr. Lenka Šúňová
    Vedúci 2: Mgr. Kristína Vindišová
    Miestnosť:
    Čas: