Krúžok Bedminton

  • Skratka: BT
    Vedúci: Mgr. Kristína Vindišová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: