Krúžok Krúžok tvorivých rúk

  • Skratka: KTR
    Vedúci: Mgr. Dominika Adamcová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: