Krúžok Florbal

  • Skratka: FK
    Vedúci: Mgr. Vladimír Dufek
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: