2% z dane za rok 2023

Ako postupovat, ak nám chcete pomôct: 


- Požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15. februára 2024.
- Vyplňte svoje údaje v priloženom VYHLÁSENÍ.
- Vyplnené VYHLÁSENIE pošlite spolu s potvrdením o zaplatení dane na daňový
úrad, podľa miesta vášho trvalého pobytu, do 30. apríla 2024.
- Ak nie ste zamestancom, prosím, posuňte toto tlačivo niekomu vo svojom okolí,
kto by chcel prostredníctvom 2 % z daní pomôcť zlepšovať podmienky v našej škole.