Organizácia posledného školského dňa

V piatok 28.6. sa uskutoční Slávnostné ukončenie školského roka o 8:00 pred budovou ZŠ. V prípade nepriaznivého počasia na hlavnej chodbe ZŠ.

28.6. nebude fungovať ŠKD, ani ranné. Desiata sa nepodáva a všetci žiaci budú mať odhlásené obedy. Ak máte záujem o obed pre dieťa (po 11:00 hod.), treba ho prihlásiť do štvrtka 27.6. do 14:00 hod.