Návšteva hasičov

DHZ Nitrica nás prišla navštíviť aj do školy. Žiaci MŠ a 1. stupňa ZŠ si mohli popozerať a vyskúšať hasenie požiaru z džberovky, hasičské prilby aj oblečenie. Mohli si popozerať ostatnú techniku, ktorá je dôležitá pri ochrane a záchrane ľudských životov. Ďakujeme im za ich čas a ochotu poučiť žiakov o tejto záchrannej zložke.

FOTO

VIDEO