Zmeny v rozvrhoch 1. - 4. ročník

Z organizačných dôvodov sme zmenili rozvrhy v 1. až 4. ročníku. Dané rozvrhy budú platné v termíne od 6.12 do 17.12.

Náboženstvo bude v oddelených skupinách po triedach. 1. a 3. trieda prvý týždeň, 2. a 4. trieda druhý týždeň.

Prosíme rodičov, ktorí dávajú žiakov do ŠKD, aby, ak je to možné, si ich po vyučovaní zobrať domov.

Až do odvalanie je zákaz vstupu do budovy školy okrem žiakov a zamestnancov. Prosíme o jeho rešpektovanie!

1.trieda

 

2.trieda3.trieda4.trieda