Zmena v rozvrhoch od 06. 03. 2023

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme vám, že od 06. marca 2023 (pondelok) bude z dôvodu organizačných zmien na škole zmenený rozvrh niektorých tried.

Prosíme, aby ste sa oboznámili so zmenou a dohliadli na prípravu žiakov na vyučovanie. Ďakujeme!

Rozvrhy tried platné od 06. 03. 2023