Zmena v rozvrhoch

Od 05. 12. 2022 nastávajú z organizačných dôvodov  zmeny v rozvrhoch v triedach:

Ďakujeme za pochopenie!