Zmena rozvrhu

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme vám, že od 30. januára 2023 (pondelok) bude z dôvodu organizačných zmien na škole zmenený rozvrh v niektorých triedach.

Prosíme, aby ste sa oboznámili so zmenou a dohliadli na prípravu žiakov na vyučovanie.

Rozvrhy tried platné od 30. 01. 2023