Zber papiera

Zber papiera

Vyzbierané spolu:  2 100 kg

Do zberu sa zapojilo 19 žiakov z celkového počtu 103 žiakov.

Žiaci, ktorí nazbierali viac ako 100 kg:

Meno Trieda Počet kg
Olejka Timotej 1. 101
Šebo Oliver 7. 126,5
Mišiak Hugo Sebastián 6. 146,5
Humajová Sofia 3. 160
Rybanský Ján 7. 167
Zajac Jakub 7. 223,5
Ďurica Adam 6. 492

Vyhodnotenie po triedach:

Trieda Meno Počet kg Spolu za triedu kg
1. Pánisová Emília       5 143,5
  Vrbová Tamara 37,5
2. Olejková Timea 17 108
  Kytková Mia 23
  Cinková Daniela 68
3. Cagáň Dávid 10 228
  Baková Adela 24
4. Gregor Michal 34,5 34,5
6.  Cagáňová Laura 10 771
  Šušmák Adam 61,5
  Šušmák Filip 61,5
7. Tomeková Laura 37 554

Škola     355 kg