Zatvorenie ZŠ a MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že v súlade s vyhláškou min. školstva a §150 šk. zákona, so súhlasom zriaďovateľa a na základe odporučenia RUVZ v Bojniciach s účinnosťou od 15.12.2022  prerušuje  vyučovanie v Základnej škole z dôvodu veľkej chorobnosti žiakov ZŠ a s účinnosťou od 19.12.2022 uzatvára Materskú školu z dôvodu veľkej chorobnosti detí MŠ.

Žiaci ZŠ aj MŠ sú automaticky odhlásení zo stravy (desiata, obed, olovrant). Zatvorené bude aj ŠKD.

Obedy pre cudzích stravníkov fungujú v nezmenenom režime!

Žiadame rodičov žiakov ZŠ, aby v pondelok 19.12.2022 od 8:00 do 12:00 nahlásili triednym učiteľom, či ich dieťa príde do školy v termíne od 20.12. do 22.12.2022.

Podľa nahláseného počtu žiakov a prípadnej chorobnosti pedagogických zamestnancov budeme informovať o termíne obnovenia vyučovania.