vyučovanie od pondelka 6.12.

Na základe Vyhlášky RUVZ č. 277 bude vyučovanie v ročníkoch 5 - 9 prebiehať naďalej dištančnou formou až do piatka 17.12.

Žiaci 1 - 4 sa budú učiť prezenčne v škole.

V pondelok 20.12. začínajú vianočné prázdniny.

Prípadné zmeny v rozvrhu žiakom včas oznámia vyučujúci.