Výročie rozhlasu a televízie

V tomto roku si pripomíname 95. výročie vzniku SLOVENSKÉHO ROZHLASU a 65. výročie vzniku SLOVENSKEJ TELEVÍZIE. Žiaci našej školy si tieto výročia pripomenuli zaujímavými výtvarnými prácami.

RTVS