Výchovný koncert

Dňa 21.6. 2021 sa žiaci 1.-5. ročníka zúčastnili výchovného koncertu. Pripravila nám ho ZUŠ Nováky, ktorá má v našej škole elokované pracovisko. Žiaci si utvrdili poznatky z HUV o hudobných nástrojoch a aj spoznali niekoľko nových hudobných nástrojov, na ktorých im zahrali ich spolužiaci.

Ak sa chceš aj Ty naučiť hrať na nejaký hudobný nástroj, prihlášku do ZUŠ Nováky nájdeš v riaditeľni!

FOTO