Ukončenie školského roka 2020/2021

Končí sa ďalší školský rok. Školský rok, ktorý bol pre mnohých z nás plný výziev – nových podnetov, ktoré sme museli zvládnuť. 

Museli sme sa naučiť komunikovať cez internet prostredníctvom videohodín a spoliehať sa viac na seba.

Našťastie, ukončenie školského roka sa mohlo, ako po iné roky, uskutočniť na školskom dvore.

FOTO