Školský rok 2021/2022

Naďalej platí povinnosť prekrytých horných dýchacích ciest rúškom v priestoroch školy a dodržiavania protiepidemiologických opatrení!

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do školy  a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č.1) Písomné vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-ziak.docx.

Elektronické vyhlásenie nájdete po prihlásení cez konto rodiča na skolanawebe.sk  (klik vpravo na čiarky, klik na COVID-19, pre elektronickú formu klik na  +  vľavo hore).

V zelenej fáze  okresu rodič ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ predkladá dobrovoľne, v oranžovej a červenej fáze okresu je rodič povinný predložiť toto vyhlásenie pri nástup žiaka do školy. O povinnosti jeho predloženia vás budeme včas informovať.

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového!

Vstup cudzích osôb do priestorov školy v každej fáze školského semaforu je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a ,,Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“ (Príloha č.1a). Písomné vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-navstevnik.docx

Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu, ani na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR. Zatvárať sa budú  iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. 

Výnimku z karantény má žiak, ktorý:

  • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo 
  • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
  • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  • prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u neho klinické príznaky ochorenia.

(Príloha č.2) Oznámenie o vynimke z_karanteny.docx

V prípade, že bude mať výnimku z karantény väčšia časť triedy, bude trieda môcť pokračovať v prezenčnej výučbe. Nutnosť doručenia prehlásenia o výnimke žiaka z karantény vám bude včas oznámená.

Rodičom v čase žiackej/triednej karantény vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak to bude rodič alebo žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prehľad všetkých opatrení: skolsky_semafor_21-22.pdf