Rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Triedne schôdzky rodičovského združenia sa uskutočnia v pondelok 22. mája v čase upresnenom triednymi učiteľmi v oznamoch EŽK.