Rodičovské združenie

Plenárne zasadnutie RZ sa uskutoční v pondelok 26. septembra 2022 o 15:30 h v budove školy. (Po plenárnom zasadnutí budú nasledovať triedne zasadnutia RZ.)