rodičovské združenia

Rodičovské združenia sa uskutočnia dňa 12.12 (pondelok). Presné časy konania určia triedni učitelia.