Ročníky 1-4

V piatok 26.11. sa všetky triedy 1-4 učia dištančne. Rozvrh určujú triedny učitelia.

Prosíme rodičov, aby čo najskôr pretestovali deti samotestami. Prípadnú pozitivitu je potrebné overiť na Ag teste v MOM. Pozitívny Ag MOM test je nutné nahlásiť triednemu učiteľovi a kontaktovať detského lekára.

O organizácii vyučovania od pondelka 29.11. budeme informovať.

Dovtedy sú všetky deti v karanténe!

Žiaci sú odhlásení z desiaty aj obeda.