Riaditeľské voľno

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie bude dňa 23. 11. 2022 (streda) žiakom 1. - 9. ročníka udelené riaditeľské voľno v zmysle §150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zatvorené budú aj ŠKD a ŠJ.