Riaditeľské voľno

Oznamujeme Vám, že z organizačných dôvodov bude dňa 16. 09. 2022 žiakom 1. - 9. ročníka udelené riaditeľské voľno v zmysle §150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.