Pomôcky na budúci školský rok

Milí rodičia,

cez link https://www.daffer.sk/15927 môžete objednať zošity a pomôcky pre svoje deti na budúci školský rok.