Pavúčia sieť

Takto naši deviataci skrášlili prechod medzi základnou a materskou školou.