Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia

z dôvodu pandemickej situácie a častého odhlasovania a prihlasovania detí

na obedy a desiatu  a tiež z dôvodu správneho výpočtu stravného vás dôrazne žiadame o nasledovné:

odhlasovanie a prihlasovanie detí na stravu sa uskutočňuje prednostne na stránke školy https://www.eskoly.sk/nitrica/jedalen

alebo na telefónnom čísle 0911 213 973 formou SMS

a to:

v pondelok najneskôr do 8,00 hod

na ostatné dni v predchádzajúci deň do 14,00 hod.

Tiež je potrebné stravu nielen odhlásiť,  ale aj prihlásiť, aby bolo zrejmé, od ktorého dňa dieťa bude stravu opäť poberať.

Ak nie je dieťa odhlásené, je možné si obed prevziať len v prvý deň neprítomnosti do 14:00 hod.

Napr.:

odhlasujem

         meno: Igor Nezval

         ročník:    5.

         od 14.1.2022 do 19.1.2022

         druh stravy:  desiata, obed,     

prípadne

 prihlasujem

            meno: Igor Nezval

            ročník:  5

            od:   22.1.2022

            druh stravy:   desiata, obed                 

V opačnom prípade nie je možné zaručiť správny výpočet stravného a teda sa môže stať, že neodhlásenému dieťaťu bude vyúčtovaný poplatok. Tiež je možné, že pri nenahlásení stravy vaše dieťa nebude mu poskytnuté jedlo.

Ďakujeme za Vašu pomoc a pochopenie.

V Novom roku prajeme Vám i vašim deťom veľa úspechov.

                                                         Kolektív Školskej jedálne pri MŠ a ZŠ Nitrica