Oznam pre rodičov stravníkov - obed

Z dôvodu stavebných úprav v priestoroch kuchyne bude v piatok 13.05. podávaný žiakom ZŠ suchý obed (viď jedálny lístok).

Dieťa, ktoré takýto obed nechce, je potrebné odhlásiť najneskôr do štvrtka 12.05. do 8:00 hod. z dôvodu objednávky pečiva.

Ďakujeme za pochopenie!