Oznam pre 5.-9. ročník

Žiaci 2. stupňa základnej školy (5. - 9.) nastupujú na prezenčné vyučovanie (v škole) v pondelok 6.12. Do tohto termínu sa všetky triedy učia dištančne.