Oznam

obrázok  

                  So  smútkom  v  srdciach  oznamujeme,

                  že našu školu navždy opustil žiak štvrtého ročníka 

                  Tobias Humaj.

                  Česť  jeho  pamiatke!

 

                  Posledná rozlúčka s Tobiaskom

                  bude v sobotu 20. marca o 14:00 hod.

                  na cintoríne v Horných Vesteniciach.