Olympijský deň v Nitrici

21.6. 2024 sa v doobedňajších hodinách uskutočnil v našom areáli Olympijský deň. Pre žiakov našej školy boli pripravené rôzne stanovištia, ako súťažného tak aj nesúťažného charakteru. Športový deň sme otvorili úvodným ceremoniálom, následne prvou súťažou disciplínou s názvom - Olympijský beh. Žiaci boli rozdelení do viacerých kategórií - 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník, 5., 6., 7. ročník CHLAPCI, 5., 6., 7. ročník DIEVČATÁ, 8. a 9. ročník CHLAPCI, 8. a 9. ročník DIEVČATÁ. Medzi súťažné disciplíny, na základné ktorých sme na konci dňa vyhodnotili z uvedených kategórií troch najlepších, patrili okrem Olympijského behu - Skok do diaľky, Ľah - sed, Beh na 30 m a 50 m, Hod medicimbalom. Všetci zúčastnení žiaci si siahli na dno svojich síl, vydali zo seba maximum v snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Srdečne gratulujem všetkým žiakom, ktorí s hrdosťou vyšliapli na stupienok víťazov a taktiež všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto úžasnej športovej akcie. Sláva víťazom, česť porazeným.

FOTO

VIDEO - autor Martin Šimorka (9. roč.)