Návšteva Lucií

V pondelok 14.12. 2020 si žiaci pripomenuli zvyky, ktoré sa tradujú na sviatok sv. Lucii. Zo školského rozhlasu sa dozvedeli, kto to bol sv. Lucia a aké tradície  v tento deň ľudia na Slovensku dodržiavajú. Potom sa deti tešili aj z návštevy Lucií, ktoré im z tried prišli povymetať choroby a biedu.