Návrat do školy

Nástup do školy je 10.1.2022 (pondelok).

Prosíme o pretestovanie žiakov!

Výsledky testu a potvrdenie o bezpríznakovosti je potrebné zaznamenať cez skolanawebe v nedeľu 9.1.2022.

Vyučovanie sa bude riadiť školským covid semaforom.

Žiaci sú povinný mať počas vyučovania prekryté dýchacie cesty rúškom!

Vopred ďakujeme!