Informácie pre stravníkov ŠJ

05.09.2022:

- desiata sa nevydáva

- obed bude podávaný v čase od 11:30 - 12:30 a je potrebné naň žiaka prihlásiť elektronicky na stránke školskej jedálne alebo formou SMS v tvare: Meno a priezvisko žiaka, trieda, prihlasujem na obed 5.9. na telefónnom čísle 0911 213 973. 

Od 06.09.2022 sú žiaci na stravu prihlásení automaticky a v čase neprítomnosti sa budú odhlasovať elektronicky na stránke školskej jedálne alebo formou SMS v tvare: Meno a priezvisko žiaka, trieda, odhlasujem z desiaty/obeda/stravy dňa ....  na telefónnom čísle 0911 213 973.