Hviezdoslavov Kubín

Dňa 20. 2. 2023 sa naši žiaci zúčastnili školského kola Hviezdoslavov Kubín. Žiaci recitovali v umeleckom prednese poézie a prózy.

Vyhodnotenie:

I.kategória

Prednes poézie

 1. Hana Kováčová
 2. Tamara Karabínošová
 3. Nina Šimorová

                      Prednes prózy

 1. Sebastián Homola
 2. Boris Karabínoš
 3. Klára Olejková

II.kategória

Prednes poézie

 1. Ján Rybanský
 2. Laura Cagáňová

Prednes prózy

 1. Eliška Šúňová
 2. Hana Klemanová

III.kategória

Prednes poézie

 1. Vanesa Jurenková

Prednes prózy

 1. Matúš Gregor