Deň s mládežou

Dňa 30. 9. 2022 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili podujatia – Deň s mládežou. Podujatie Deň s mládežou organizoval Mestský mládežnícky parlament- Rada mladých mesta Prievidza v spolupráci s Mestom Prievidza a Centrom voľného času Prievidza.

Žiaci sa oboznámili s činnosťami stredných škôl, zamestnávateľov, duálneho vzdelávania, mládežníckych organizácií a školských parlamentov z regiónu Horná Nitra. Mohli si vyskúšať prvú pomoc, pozrieť si barmanskú šou či propagačné filmy. V prezentačných stánkoch sa dozvedeli o študijných odboroch, duálnom vzdelávaní a rôznych aktivitách stredných škôl. Podujatie bolo spestrené rôznymi hudobnými, speváckymi, tanečnými vystúpeniami žiakov a mladých umelcov.

FOTO