Čítame radi

Aj naša škola sa zapojila do projektu Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt Čítame radi 2, ktorú usporadúvalo Ministerstvo školstva SR. Za finančnú hodnotu 800 € sme zakúpili takmer 120 nových kníh do školskej knižnice.

Veríme, že sa naši žiaci budú z nových kníh tešiť a tým podporíme záujem o čítanie.

Príjemné čítanie!

knihy