Beseda 9. ročník

V piatok 19. 11. 2021 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili besedy s Mgr. Barborou Katrenčíkovou, pracovníčkou z CPPPaP v Prievidzi. Beseda bola zameraná na primárnu prevenciu. Vzhľadom k dnešnej problematike, rozšíreniu a dostupnosti legálnych ako aj nelegálnych drog, je téma nanajvýš aktuálna.