Trieda MŠ1- mladšie deti

  • Triedny učiteľ: Mgr. Dana Kudryová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: