Trieda MŠ2- staršie deti

  • Triedny učiteľ: Lýdia Beláková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: