Trieda 7.

  • Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Dufek
    Zástupca triedneho učiteľa: Mgr. Kristína Vindišová
    Ročník: 7