Trieda 6.

  • Triedny učiteľ: Mgr. Ladislav Kuchta
    Zástupca triedneho učiteľa: Mgr. Vladimír Dufek
    Ročník: 6