Trieda 5.

  • Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Šúňová
    Zástupca triedneho učiteľa: PaedDr. Denisa Cigániková
    Ročník: 5