Trieda 4.

  • Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Mesíková
    Zástupca triedneho učiteľa: Mgr. Mariana Halová
    Ročník: 4