Trieda 1.

  • Triedny učiteľ: Mgr. Dominika Adamcová
    Zástupca triedneho učiteľa: Ing. Zuzana Škrípová Vršková
    Ročník: 1