News

Európsky deň jazykov

26. a 27. septembra sme si so žiakmi 3. – 9. ročníka pripomenuli Európsky deň jazykov. Rada Európy ustanovila tento pamätný deň s cieľom podporiť kultúrne bohatstvo nášho kontinentu a motivovať ľudí k štúdiu jazykov. Na hodinách angličtiny sa žiaci oboznámili s webovou stránkou, ktorá je určená tomuto výročiu. Našli sme na nej viaceré zaujímavé fakty o európskych jazykoch a vyskúšali sme si niektoré zábavné aktivity, ktoré ponúka: určovanie jednej zo 46 členských krajín Rady Európy podľa obrázku alebo zvukovej nahrávky jazyka, rozpoznávanie mýtov o jazykoch a podobne.

Environmentálna beseda

Dňa 07. 09. 2022 sa uskutočnila v našej škole environmentálna beseda s tímom mladých ľudí Tomášom a Miškou z NEPZ (Najbohatšie ekosystémy planéty Zem). Besedy na tému „Oceány“ sa zúčastnili všetci žiaci našej školy okrem maličkých prváčikov. Deti sa dozvedeli zaujímavé informácie o koráloch, morských živočíchoch, rybolove a o ochrane oceánov a živočíchov v nich žijúcich.

Foto

Riaditeľské voľno

Oznamujeme Vám, že z organizačných dôvodov bude dňa 16. 09. 2022 žiakom 1. - 9. ročníka udelené riaditeľské voľno v zmysle §150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie k začiatku školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci!

Školské vyučovanie začína 05.09.2022 (pondelok) slávnostným otvorením školského roka 2022/2023.

Program:

8:00 - Slávnostná omša v Kostole sv. Michala Archanjela

9:00 - Slávnostné otvorenie školského roka  pred budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia na hlavnej chodbe ZŠ)

10:30 - Slávnostný obrad pri príležitosti prijatia prvákov starostom obce Nitrica v obradnej sieni v Kultúrnom dome Nitrica

výlet 5-8

V piatok 24. 6. sme sa so žiakmi 5. - 8. ročníka zúčastnili výletu do Topoľčianok a okolia. Pozreli sme si národný žrebčín, nádvorie kaštieľa a park v Topoľčiankach, prešli sme si náučný chodník okolo zubrej zvernice, aby sme videli v tieni schované zubre, nabrali si vodu z Putifárovej studničky a takmer vykúpili miestny bufet. A aj keď sme nakoniec vynechali plánovaný výstup na Hrušovský hrad, zážitkov bolo dosť. Tak ten niekedy nabudúce...

FOTO

Módna prehliadka

Žiaci 6. triedy na hodine Slovenského jazyka zúročili doterajšie vedomosti. Pripravili si triednu Módnu prehliadku. Vytvorili si krásne oznamy - pozvánky, vymysleli si modely a zahrali sa na modelov a modelky. Tiež si všetko odkonferovali. Zažili si veľmi zábavnú hodinu. 

FOTO

Divadlo

Žiaci MŠ a 1. stupňa ZŠ sa po dlhej prestávke konečne zabavili aj interaktívnym divadielkom ,,Dve veselé strašidielka".

Zábavnou formou si zopakovali pravidlá slušného správania, ako niekomu privolať zdravotnú pomoc a aj niečo o zvieratkách z dvora. 

Za výbornú zábavu a odreagovanie sa ďakujeme herečkám z divadielka Severka. Už teraz sa všetci tešíme na ich najbližšiu návštevu.

FOTO

Informatika inak

V posledných dňoch sa naši ôsmaci stali učiteľmi. Deťom z MŠ a žiakom 1. - 5. a 9. ročníka predstavili autíčka na diaľkové ovládanie, ktoré si sami zložili a naprogramovali na hodinách informatiky. Vysvetlili, čo sú micro:bity a ukázali, ako autá ovládať. 

Žiakov 1. a 3. ročníka učili aj programovať micro:bity v počítačovej učebni.

Micro:bity a stavebnice Ring:bit Bricks Pack sme získali z grantovej výzvy ENTER Nadácie Pontis.

Škola v prírode

V dňoch 9.-13.5. boli žiaci 4.ročníka v ŠvP v Krpáčove. Cestovali Čiernohronskou železnicou z Čierneho Balogu do Vydrova. Navštívili Lesnícky skanzen Vydrovo. Prezreli si Bystriansku jaskyňu. Zvládli aj turistické vychádzky na Tale a k jazeru Krpáčovo. Spoločne sa veľa naučili, tvorili a zabávali. Bolo SUPER!!!

Foto

Oslava MDD bola „najlepšia v živote“

1. júna sme oslávili Medzinárodný deň detí. Školský areál bol svedkom veľkej kolegiality a súťaživosti našich škôlkarov, i žiakov a žiačok základnej školy. Celé dopoludnie preverovali svoje schopnosti v rôznych zábavných, vzdelávacích a športových úlohách na 10 stanoviskách. Tie pre nich pripravili žiačky a žiaci 9. a 8. ročníka. Program dopoludnia im pomohli zorganizovať aj ich triedne učiteľky. Najstaršie ročníky ukázali, že sa vedia zodpovedne a samostatne postarať o skvelú zábavu a viesť niekoľkohodinový program na takmer profesionálnej úrovni.

Výlet 3. trieda

Naši tretiaci počas koncoročného výletu navštívili mesto Bánovce nad Bebravou. Najskôr navštívili historické centrum, potom sa zúčastnili interaktívneho výchovného koncertu, aktívne si oddýchli na detskom ihrisku Žihadielko a nakoniec navštívili galériu Hlavina, kde si pozreli  výstavu kresieb do detských kníh od spisovateľky a ilustrátorky Hany Naglik.

Foto