News

Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

Zbohom škola,

hurá, sláva -

prázdniny sú,

všetko máva. 

28. júna sa otvorila brána našej školy posledný raz v školskom roku 2023/24. Žiačky a žiaci celí žiarili. Jednak preto, že mohli predviesť svoje krásne šaty a účesy, ale tiež preto, že vo vzduchu už bolo cítiť vôňu prázdnin a dobrodružstiev, ktoré čakajú na to, že ich naši žiaci čoskoro objavia. 

Vyhodnotenie 2. polroka

V 2. polroku sa žiaci zúčastnili viacerých súťaží. 

Súťažíme s talentídou

Pod hlavičkou organizácie Talentída sú ukryté rôzne matematické aj nematematické súťaže. My sme tento rok súťažili v týchto súťažiach: Všetkovedko, EXPERT geniality show, Matematický klokan, Maksík a MAKS. Teraz, na konci roka, nastal čas vyhodnotenia súťaží.

Súťaž VŠETKOVEDKO:

Rozlúčka deviatakov

Predposledný deň školského roka patril rozlúčke s deviatakmi. Za sprievodu gitary znelo chodbami a triedami našej školy dnes už klasické: Prišli sme do školy posledný raz...Bolo veselo a bolo i smutno. S jednotlivými triedami sa rozlúčilo osem mladých ľudí. Osem mladých ľudí, z ktorých mnohí sa nevedeli dočkať leta. Leta, ktoré prinesie mnohé zmeny a výzvy. Leta, na konci ktorého nastúpia na stredné školy, kde im želáme veľa šťastia a úspechov!

FOTO

PARTIZÁNSKE POUČNE AJ ZÁBAVNE

26. júna sa ôsmaci vybrali na výlet do Partizánskeho. Najskôr absolvovali exkurziu do podniku Omega Metal, s. r. o., ktorý sa zaoberá strojárenskou výrobou. Jeden z majiteľov nás previedol celým procesom výroby, kontroly, bezpečnosti a podmienok práce, ako i trhovými vzťahmi takéhoto podniku. Majitelia i ďalší zamestnanci s nimi dokonca prediskutovali pálčivú otázku - kam ďalej na stredné a vysoké školy. Veľmi pekne ďakujeme firme Omega Metal a jej majiteľom za to, že nás veľmi ústretovo prijali a ukázali nám ich výrobu. 

Didaktické hry

V posledných dňoch tohto školského roka si žiaci 1. stupňa ZŠ počas Didaktických hier upevnili poznatky, ktoré budú veľmi dôležité počas nasledujúcich dní prázdnin. Zopakovali si pravidlá bezpečnosti na cestách, v obchodoch, na kúpaliskách. Tiež sa niečo priučili o ošetrení si bežných zranení. Dúfame, že tieto zručnosti nebudú musieť uplatniť a ich dni oddychu budú iba plné radosti. Ale keby niečo, budú vedieť, ako sa zachovať.

FOTO

Účelové cvičenie

V utorok 25. júna 2024 sa uskutočnilo účelové cvičenie. Cieľom účelového cvičenia bolo teoreticky pripraviť a prakticky overiť vedomosti žiakov v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí ako:
a) Civilná ochrana
b) Zdravotná príprava - Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život
c) Topografia a orientácia v teréne
d) Dopravná výchova
e) Ochrana životného prostredia
Cvičenie sa vzhľadom na vysoké teploty vzduchu uskutočnilo v areály školy, kde sa žiaci mohli zároveň ukryť v tieni stromov.

FOTO

Olympijský deň v Nitrici

21.6. 2024 sa v doobedňajších hodinách uskutočnil v našom areáli Olympijský deň. Pre žiakov našej školy boli pripravené rôzne stanovištia, ako súťažného tak aj nesúťažného charakteru. Športový deň sme otvorili úvodným ceremoniálom, následne prvou súťažou disciplínou s názvom - Olympijský beh. Žiaci boli rozdelení do viacerých kategórií - 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník, 5., 6., 7. ročník CHLAPCI, 5., 6., 7. ročník DIEVČATÁ, 8. a 9. ročník CHLAPCI, 8. a 9. ročník DIEVČATÁ.

Návšteva hasičov

DHZ Nitrica nás prišla navštíviť aj do školy. Žiaci MŠ a 1. stupňa ZŠ si mohli popozerať a vyskúšať hasenie požiaru z džberovky, hasičské prilby aj oblečenie. Mohli si popozerať ostatnú techniku, ktorá je dôležitá pri ochrane a záchrane ľudských životov. Ďakujeme im za ich čas a ochotu poučiť žiakov o tejto záchrannej zložke.

FOTO

VIDEO

Mladý ilustrátor

Žiaci našej školy sa zúčastňujú aj výtvarných súťaží. Jednou z nich bola v tomto školskom roku aj súťaž s názvom ,, Mladý ilustrátor 2024 " pod záštitou CVČ Prievidza. Súťaž bola organizovaná k 100. výročiu od prijatia DEKLARÁCIE PRÁV DIEŤAŤA Ligou národov, v roku 1924. Zúčastnení žiaci boli z 1., 3., 6. a 7. ročníka ZŠ.

Práce žiakov

Výlet 9. ročník

Žiaci 9. ročníka poňali výlet oddychovo. Ráno ich autobus odviezol do Prievidze, odtiaľ si užili
cestu vláčikom do Turčianskych Teplíc. Na obed sa už zoznamovali s vodou miestneho
akvaparku. Užili si bazén, tobogány a aj vírivku. Niektorí sa spálili na slniečku. Podvečer sa
unavení, ale spokojní vrátili domov.

Výlet 7. ročník

Vo štvrtok, 13. júna, sa aj siedmaci dočkali svojho triedneho výletu. Navštívili naše hlavné mesto – Bratislavu, ktorej centrum spoznávali zábavnou formou vďaka mestskej hre na spôsob vonkajšej únikovej hry s názvom Tajomná truhlica bratislavského čerta. Po krátkom občerstvení a oddychu sa presunuli do Zážitkového centra vedy Aurelium. Tam si najskôr užili laserovú show a pozreli ukážky exponátov v „Teslovom svete“, potom si mohli samostatne vyskúšať interaktívne exponáty a overiť si svoje vedomosti z fyziky, chémie, matematiky i ekológie.

Plavecký výcvik

Žiaci 1. - 3. ročníka sa prvý júlový týždeň zúčastnili plaveckého výcviku v NCVP Nováky. Pod vedením skúsených a veľmi milých inštruktorov plávania sa deti skamarátili s vodou, naučili sa niečo nové a lepší plavci sa zdokonalili v plaveckých štýloch. Žiaci zažili veľa zábavy v príjemnom prostredí.  

FOTO

Škola v prírode

Netrpezlivo čakajúci žiaci štvrtého ročníka sa dočkali školy v prírode. Posledný májový týždeň strávili päťdňovým pobytom v rekreačnom stredisku Tesáre (okr. Topoľčany). Naplno využili slnečné počasie. Bol to týždeň športu, zábavy, oddychu, učenia sa k samostatnosti, zodpovednosti, tolerancii a hľadaní si nových priateľstiev. 

VIDEO

Výlet 5. ročník

V stredu 5. júna, sme navštívili dobrodružný zábavný park Šmolkov v Bratislave. V parku sme našu púť odštartovali krátkym filmom v útulnom šmolkovskom kine. Pokračovali sme dobrodružstvom rôznymi veľkými krásnymi miestnosťami, v ktorých sme sa cítili priam ako šmolkovia. Počas tohto krásneho celodenného výletu sme zažili veľa zábavy a odniesli sme si veľa nezabudnuteľných zážitkov.

FOTO

Ôsmaci navštívili Viedeň

Naši ôsmaci sa 3. júna vybrali na školský výlet do Viedne. Veľa zážitkov získali počas samotného cestovania. Mnohé si vytvorili sami svojou dobrou náladou. Okrem toho sa  viezli v poschodovom vagóne, vyskúšali si prevoz autobusmi kvôli výluke vlakov, vo Viedni sa presúvali metrom. Prezreli si Dóm svätého Štefana, nádvoria Hofburgu a centrum mesta. 

Náš MDD

Zavčas rána nás vystrašil silný dážď, ale našu chuť to nijako nepokazilo. Žiaci 8. a 9. ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov v)ynikajúci program plný zábavných aj športových aktivít. Deti skákali, robili kotrmelce, hádzali loptičky na presnosť, behali a popri tom si aj zatancovali. Od rodičov dostali malé občerstvenie a veľa cukríkov, školská jedáleň pre všetkých pripravila desiatu a ešte veľa ovocia a koláčov. Na chvíľu nás ešte vyrušil dážď, ale po chvíli sa všetci zabávali ďalej. Tešíme sa na ďalšie oslavy MDD.

Máme tanečnicu svetového formátu

22. - 26. mája sa naša žiačka 8. ročníka, Nela Ľubica Holecová, zúčastnila ako členka súboru Ars Akademy majstrovstiev sveta v tanci - súťaže World dance Master - Dance star. Súťaž sa konala v chorvátskom Poreči a zúčastnilo sa na nej 54 krajín sveta. Našim tanečníkom sa darilo a umiestnili sa na 3. mieste.

Nelke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov!

FOTO